SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI

Misyon-Vizyon

Misyon

Rus-Türk bilimsel, kültürel ve diplomatik ilişkilerine olumlu katkı sağlayabilecek, nitelikli Rus dili ve edebiyatı uzmanlarını yetiştirmek.

Vizyon

Eğitim ve araştırma faaliyetleriyle alanında ulusal ve uluslararası tanınırlık kazanmak.