SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI

Tanıtım

Hint-Avrupa dil ailesine mensup Slav dilleri; Doğu Slav (Rus, Ukrayna ve Belarus), Batı Slav (Leh, Çek ve Slovak) ve Güney Slav (Sırp-Hırvat, Bulgar, Sloven ve Makedon) dillerinden oluşmaktadır. 400 milyondan fazla kişi tarafından konuşulan bu diller arasında 260 milyon taşıyıcısıyla ilk sırayı alan Rusça, dünya dilleri arasında da altıncı sıradadır. Yaygınlığının yanı sıra, zenginliği ve anlatım gücüyle de öne çıkan Rus dili, dünya edebiyatına sayısız ölümsüz eser kazandırmıştır. Bu nedenle Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümümüzde ilk olarak Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı kurulmuştur.

Önümüzdeki yıllarda eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacak olan Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalımız, Rus dilinin ve edebiyatının kuramsal ve uygulamalı boyutlarına ilişkin gerekli bilgi ve becerileri kazanmış, aynı zamanda Rusçayı etkin olarak kullanabilen filologlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda tasarlanacak olan program sayesinde Rusça öğrenmeye yeni başlayan öğrencilerin temel dil becerileri, lisans eğitimleri sonunda B2 düzeyine ulaştırılacaktır.

Öte yandan, öğrencilerimiz Rusçanın kendilerine açacağı ufukla yalnızca Rusya’nın edebiyatını, kültürünü, tarihini, sanatını ve düşünce sistemlerini öğrenmekle kalmayacak, aynı zamanda yakın coğrafyamızda yaşanan güncel olayları ve yansımalarını takip ederek daha doğru yorumlama fırsatı elde edecektir. Sanatın sosyolojiyle, edebiyatın psikolojiyle iç içe geçtiği Rus kültür dünyasının kapısından giren öğrencilerimiz gündelik yaşamı, inanışları ve gelenekleri ile yüzlerce yıllık komşumuz olan Rus halkıyla tanışacak, dünya tarihinin en büyük aktörlerinden biri olan Rus devletini geçmiş-bugün-gelecek ekseninde değerlendirebilecektir.

Böyle bir donanımla yetiştirmeyi amaçladığımız öğrencilerimizin kazandıkları perspektifle ülkemizin bilim, kültür, sanat ve iş dünyasına yetkin bireyler olarak fayda sağlamaları en büyük gayemizdir.